Ik ben Barbara Deconinck, mama van 2 fantastische nieuwetijdskinderen die me unieke wegwijzers en spiegels aanreiken waarmee ik met vallen en opstaan aan de slag mag gaan. Het zijn uitnodigingen waar ik graag op in ga want zo kunnen we samen groeien. Ze stimuleren om op mijn manier en in mijn tempo open te bloeien en mijn authentieke zijn te laten ontluiken. 

Op mijn 18de ging ik geneeskunde studeren maar na 2 jaar switchte ik van studie.  In 1999 had ik het diploma van 'licentiate in de motorische revalidatie en kinesitherapie' op zak. Ik koos heel bewust voor een job in het buitengewoon onderwijs. De puurheid en wijsheid die intrinsiek in kinderen aanwezig is, vond ik zo waardevol en uitnodigend. In mijn job heb ik 'motoriek' steeds vanuit een heel breed perspectief benaderd en zonder dat ik het wist, gaf ik toen al op een holistische wijze vorm aan mijn trajecten.

Op een gegeven moment voelde ik dat ik te weinig van mijn talenten en kennis kon inzetten en koos ik voor een switch naar het ondersteuningsteam. Het werd een ongelooflijke inspirerende periode. Als coördinator mocht ik samen een nieuw ondersteuningsteam uit de grond stampen. Het was een unieke ervaring waarin ik mocht ontdekken dat ik meer in mijn mars had. Ik ontdekte er vooral ook het plezier van het coachen en mensen in hun kracht zetten. Ik leerde ongelooflijk veel over het ijsbergdenken en dat gedrag van kinderen altijd een signaal is van iets wat ze (nog) niet onder woorden konden brengen. Ik werd geïnspireerd door diverse kaders en coachingtools, de theorie van Carol Dweck en Covey, het model van Knoster, verbindende communicatie, nieuwe autoriteit en geweldloos verzet. Ik leefde helemaal op om deze zaken in de professionele context vorm te geven en toe te passen. Ik gaf het beste van mezelf en nog veel meer want ik genoot van de heerlijke flow binnen deze job. Helaas, batterijen die niet opgeladen worden, geraken leeg en zo ook de mijne. Ik werd getracteerd op een burn-out om 'u' tegen te zeggen, des te meer omdat ik er door de jaren heen steeds meer in slaagde om de signalen van mijn lichaam te negeren en/of te camoufleren. Het feit dat ik ook binnen mijn privé-leven pittige uitdagingen voorgeschoteld kreeg, hielpen niet en 'zelfzorg' was een veel te loos begrip dat enkel soms es eventueel, als het zo even kon tussen de soep en de patatten, aandacht kreeg.

Ondertussen ben ik evenwel zoveel ouder en wijzer geworden :-)

Bovenstaande was niet meer dan het startschot van een nieuwe switch, eentje waar ik me volop stortte nl een engagement in de school van het leven en alle ervaringen die hieruit voortvloeien. Een diploma levert het me niet op, maar wat het me brengt is veelzeggender dan gelijk welk diploma. Het gaat over zelfzorg als een way of life, over zijn en voelen ipv doen, over groei en transformatie, over je beleefmodus aanschakelen en je overleefmodus uit. Het gaat over in je eigen kracht komen te staan vanuit het luisteren naar je lichaam en je intuïtie. Het is ont-waken ipv jezelf steeds in de waakmodus houden. Het is een boeiende ont-dekkings-tocht zonder meer, verrijkend en ver-reikend. Ik ben dankbaar en blij dat ik hem bewandel!

Gezien in dit ganse verhaal de natuur mijn trouwste bondgenoot is, is het niet meer dan logisch dat ik de opleiding tot 'magic of nature coach' volgde. Deze opleiding verdiepte mijn bewustzijn omtrent mijn zielsmissie 'in de ont-moeting schuilt de ontmoeting met jezelf' en zo groeide het verlangen en de droom om als natuurcoach aan de slag te gaan.

(maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren ;-) )

Waar een wil is, is een weg en die vond ik in het oprichten van Ontmoetingsnest vzw, die me de mogelijkheid biedt om mijn zielsmissie in de wereld te gaan zetten.

In de activiteiten die ik organiseer voor de vzw creëer ik een warm, veilig nest om jullie uit te nodigen om te ont-dekken wat in jezelf zit, wat gevoeld, beleefd en verlangt om geleefd te worden. Sessies natuurcoaching gaan steeds buiten door zodat je, ondergedompeld in een natuurbad, de magie van de natuur mag ervaren en je je eigen krachtige natuur opnieuw mag voelen.  Ik begeleid je om de antwoorden waarnaar je op zoek bent, te vinden in jezelf en dit opnieuw te durven voelen. Het is voor mijn coachees steeds waardevol en bevrijdend te zien welke krachtige bronnen, onaangeroerd in hun eigen natuur (zichzelf) zitten. Door los te komen van het moeten (ont-moeten) kom je tot die ware ontmoeting met jezelf. Ik wens het jullie allen toe.


Tot ont-moetens!

Barbara 

in creatie