The School of Being

waar jongeren leren te zijn wie ze al waren

Wat is The School of Being?


The School of Being is een plek waar we jongeren leren te zijn wie ze al waren.  

Onze nieuwetijdsjongeren voelen een grote behoefte om te kunnen leren en leven volgens hun eigen natuur en ritme. Binnen het huidige schoolsysteem ligt de nadruk nog vaak op kennis en prestatie met als doel het behalen van de vastgelegde eindtermen. Scholen hebben weinig ruimte om tegemoet te komen aan de leerstijl van deze jongeren. Bij hen zien we de druk toenemen en de motivatie afnemen. Schooluitval is hiervan een belangrijk signaal.  We merken dat er meer en meer initiatieven rond huisonderwijs ontstaan.  

 

Met de School of Being reiken wij een complementair puzzelstuk aan voor deze nieuwetijdsjongeren.  

In een veilige omgeving laten we jongeren terug verbinden met wie ze echt zijn en brengen we hen een groei-mindset bij. Ze ont-dekken hun talenten, hun ritme en hun natuur.  

Als begeleiders leggen we de focus op autonomie, betrokkenheid en competentie. Met deze fundamenten stimuleren we het leren en leven vanuit intrinsieke motivatie.  

Leerplezier, verwondering en vreugde zijn sleutelwoorden binnen de School of Being. 

Wat bieden we aan?


The School of Being richt zich naar alle jongeren, in het bijzonder zij die (t)huisonderwijs volgen en zij die binnen het reguliere onderwijs moeilijk hun plekje vinden. We streven ernaar complementair te zijn aan het reguliere aanbod.

In the School of Being creëren we een veilige en uitdagende leeromgeving waar we met een vaste groep jongeren gedurende enkele maanden aan de slag gaan.

We bewandelen een dubbel spoor om elk persoonlijk leertraject vorm te geven. Dit betektent dat er ruimte is voor zowel individuele als groepsactiviteiten. De leerstijl van de jongere nemen we als leidraad. We brengen de jongere in zijn leerzone zodat hij een groeimindset kan ontwikkelen en zowel leer- als faalplezier kan ervaren. Zo sturen we elke leerling alvast op pad met één concrete uitdaging die we samen bepalen.

In the School of Being bieden we een ruime waaier van activiteiten aan: kringgesprekken, creatieve activiteiten, beweegmomenten, bezinningsmomenten. We kiezen ervoor om zoveel mogelijk buiten te zijn. We geloven dat buiten in de natuur vertoeven voedend is en ons helpt om dichter bij onze eigen natuur te komen.

Onze begeleiderstijl is coachend zodat iedereen de verantwoordlijkheid voor zijn leerproces in handen kan nemen. Persoonlijke ontwikkeling is de rode draad binnen de School of Being.

Wie zijn wij?

Barbara Deconinck


Barbara heeft 20 jaar ervaring binnen onderwijs. Als kinesitherapeute werkte ze eerst in het buitengewoon onderwijs. Ze ondersteunde kinderen met een verstandelijke beperking in hun motorische ontwikkeling vanuit een holistische invalshoek. Nadien maakte ze de overstap naar een ondersteuningsteam waar ze als coördinator het inclusie-verhaal binnen scholen mee vormgaf. Thema’s waarmee ze aan de slag ging, waren gedrag, autisme en motoriek.  

Vanuit deze functie ontdekte ze de kracht van coaching. Ze volgde de opleiding tot magic of nature coach. Dit inspireerde haar om haar zielsmissie ‘in de ont-moeting schuilt de ontmoeting met jezelf’ in de wereld te zetten. Ze wil mensen hun natuur en kracht laten voelen zodat ze hun levenspad kunnen ontdekken en bewandelen.  

Vanuit haar holistische levensvisie verdiept ze zich in aromatherapie en de werking van essentiële oliën. Zo kan ze mensen met de kracht van de natuur in hun eigen natuurkracht plaatsen. 

De woorden die Barbara’s zielsverlangens omschrijven, zijn: speels creatief, puur natuur en geïnspireerd. 

Ze is oprichtster en bezielster van Ontmoetingsnest vzw.  

Barbara is mama van twee nieuwetijdskinderen die op hun eigen wijze hun weg binnen onderwijs en binnen het leven ontdekken. De spiegels die haar kinderen haar voor houden omarmt ze als uitnodigingen voor haar eigen persoonlijke ontwikkeling.  

Katrien Volckaert


Katrien werkte als psychomotorisch therapeut zowel binnen onderwijs als in revalidatiecentra met jongeren met ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme, adhd, DCD,…  

Ze koos er bewust voor om negen jaar lang thuisblijfmama te zijn voor haar vier kinderen. 

Na verschillende coachings-opleidingen (intuïtief coachen, systemisch coachen, visualisatiecoach, stress-en traumacoach, hoogsensitieve coach, healing with nature) startte ze vijf jaar geleden haar eigen praktijk On your way. Hierin begeleidde ze zowel ouders als jongeren om hun weg te vinden binnen de maatschappij. De thema’s die aan bod kwamen en waarin ze zich verdiepte waren motiverend opvoeden, mindset, hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid en autisme. De laatste jaren specialiseerde ze zich in het onderzoek naar de informatieverwerking bij hoogbegaafde jongeren met autisme.  

Nu kijkt Katrien vanuit een holistische visie naar nieuwetijdsjongeren. Als kindertolk geeft ze deze jongeren een stem en vertaalt ze hun boodschap naar hun ouders.  

Katrien geeft webinars en lezingen over opvoeden vanuit vertrouwen en over autisme bij hoogbegaafde jongeren.  

 

 

Praktisch

doelgroep: jongeren van 12 tot 16 jaar


Intake:

We streven naar een homogene groep. Tijdens een intakegesprek stemmen we verwachtingen af en bekijken we de haalbaarheid. In dit gesprek vinden we het belangrijk om zowel de stem van de ouders als deze van de jongere te horen.


Plaats:

On your way, Sint-Franciesdijk 22A in Wachtebeke

Data voorjaar 2024

vrijdagen 19/4, 26/4, 3/5, 17/5, 31/5, 7/6, 14/6, 21/6

woensdag 8/5

maandag 1/7 (afsluiter)


Telkens van 9.30u tot 12.30u


Prijs: 595 euro voor het ganse traject, inclusief intake en eindgesprek.


Inschrijven via info@ontmoetingsnest.be (Barbara) of heelveelliefs@gmail.com